کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/09/28 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

سمند X7

مدل 1385
رنگ و بیمه نقره ای _ 3 ماه
کارکرد 120000
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
یک درب
وضعیت شاسی
وضعیت فنی سالم
خوردگی
نوع سوخت دوگانه سوز دستی
رویت خودرو خوب
لوازم اضافه
وضعیت لاستیک 70درصد
قیمت به تومان 15,000,000
: درب سمت شاگرد عوض شده

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat