کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/09/25 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

پراید صبا

مدل 1387
رنگ و بیمه نقره ای _ ندارد
کارکرد 300000
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
تمام رنگ
تمام رنگ و چپی
وضعیت شاسی * تعویض شاسی دوطرف
وضعیت فنی متوسط
خوردگی * خوردگی وگریسی دارد
نوع سوخت دوگانه سوز دستی
رویت خودرو متوسط
لوازم اضافه
وضعیت لاستیک ضعیف
قیمت به تومان 6,900,000
: خودروتمام رنگ می باشدشاسی ها خوردگی دارد وجوشی می باشند

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat