کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/09/12 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

پراید 141 ساده

مدل 1386
رنگ و بیمه نقرابی _ 3 ماه
کارکرد 426
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
قسمتی از گلگیر
آفتاب سوختگی دارد
یک درب
وضعیت شاسی * شاسی ها سالم است
وضعیت فنی سالم
خوردگی *کمی خوردگی دارد
نوع سوخت دوگانه سوز کارخانه
رویت خودرو ضعیف
لوازم اضافه * دزدگیر *رینگ و لاستیک
وضعیت لاستیک 60درصد
قیمت به تومان 9,000,000
: خوردگی به صورت ضربه یا فشار غیر تصادفی در چند نقطه درب شاگرد عقب تعویض خوردگی کیلر کاپوت و سقف صافکاری بدون رنگ به اندازه یک کف دست

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat