قیمت روز خودرو صفر و کارکرده داخلی و وارداتی امروز 2 مرداد 400

قیمت لحظه ای خودرو در بازار و کارخانه,قیمت امروز خودرو داخلی و وارداتی, اقساطی,دست دوم و قیمت امروز ماشین در کاراپ

قیمت ، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1384

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 84

328 هزارکیلومتر 47/4 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 84
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1385

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 85

308 هزارکیلومتر 49/9 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 85
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1386

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 86

288 هزارکیلومتر 52/6 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 86
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1387

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 87

268 هزارکیلومتر 55/3 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 87
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1388

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 88

248 هزارکیلومتر 58/2 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 88
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1389

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 89

228 هزارکیلومتر 61 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 89
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1390

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 90

208 هزارکیلومتر 64/2 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 90
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1391

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 91

188 هزارکیلومتر 67/6 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 91
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1392

ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 92

168 هزارکیلومتر 71/1 میلیون قیمت ام وی ام،110 سه سیلندر مدل 92
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1388

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 88

248 هزارکیلومتر 64 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 88
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1389

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 89

228 هزارکیلومتر 67 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 89
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1390

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 90

208 هزارکیلومتر 70/6 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 90
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1391

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 91

188 هزارکیلومتر 74/3 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 91
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1392

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 92

168 هزارکیلومتر 78/2 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 92
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1393

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 93

148 هزارکیلومتر 82/3 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 93
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1394

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 94

128 هزارکیلومتر 87/1 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 94
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1395

ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 95

108 هزارکیلومتر 92/7 میلیون قیمت ام وی ام،110 چهار سیلندر مدل 95
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1394

ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 94

128 هزارکیلومتر 104/4 میلیون قیمت ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 94
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1395

ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 95

108 هزارکیلومتر 112/2 میلیون قیمت ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 95
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1396

ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 96

88 هزارکیلومتر 120/7 میلیون قیمت ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 96
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1397

ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 97

68 هزارکیلومتر 129/7 میلیون قیمت ام وی ام،110S نیوفیس،فول مدل 97
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1394

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول مدل 94

128 هزارکیلومتر 98 میلیون قیمت ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول مدل 94
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1395

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول مدل 95

108 هزارکیلومتر 103/2 میلیون قیمت ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول مدل 95
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1396

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول مدل 96

88 هزارکیلومتر 108/6 میلیون قیمت ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول مدل 96
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1391

ام وی ام،315 صندوق دار مدل 91

188 هزارکیلومتر 129/8 میلیون قیمت ام وی ام،315 صندوق دار مدل 91
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1392

ام وی ام،315 صندوق دار مدل 92

168 هزارکیلومتر 138/1 میلیون قیمت ام وی ام،315 صندوق دار مدل 92
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1393

ام وی ام،315 صندوق دار مدل 93

148 هزارکیلومتر 146/9 میلیون قیمت ام وی ام،315 صندوق دار مدل 93
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1391

ام وی ام،315 هاچ بک مدل 91

188 هزارکیلومتر 127/1 میلیون قیمت ام وی ام،315 هاچ بک مدل 91
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1392

ام وی ام،315 هاچ بک مدل 92

168 هزارکیلومتر 135/3 میلیون قیمت ام وی ام،315 هاچ بک مدل 92
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1393

ام وی ام،315 هاچ بک مدل 93

148 هزارکیلومتر 143/9 میلیون قیمت ام وی ام،315 هاچ بک مدل 93
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت مدل 96

88 هزارکیلومتر 194 میلیون قیمت ام وی ام،315  هاچ بک اسپرت،اکسلنت مدل 96
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1397

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت مدل 97

68 هزارکیلومتر 210/9 میلیون قیمت ام وی ام،315  هاچ بک اسپرت،اکسلنت مدل 97
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1398

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت مدل 98

48 هزارکیلومتر 229/3 میلیون قیمت ام وی ام،315  هاچ بک اسپرت،اکسلنت مدل 98
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت لاکچری مدل 1395

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری مدل 95

108 هزارکیلومتر 176/8 میلیون قیمت ام وی ام،315  هاچ بک اسپرت،لاکچری مدل 95
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت لاکچری مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری مدل 96

88 هزارکیلومتر 190/2 میلیون قیمت ام وی ام،315  هاچ بک اسپرت،لاکچری مدل 96
ام وی ام 530 مدل 1389

ام وی ام،530 مدل 89

228 هزارکیلومتر 125/1 میلیون قیمت ام وی ام،530 مدل 89
ام وی ام 530 مدل 1390

ام وی ام،530 مدل 90

208 هزارکیلومتر 133/1 میلیون قیمت ام وی ام،530 مدل 90
ام وی ام 530 مدل 1391

ام وی ام،530 مدل 91

188 هزارکیلومتر 141/6 میلیون قیمت ام وی ام،530 مدل 91
ام وی ام 530 مدل 1392

ام وی ام،530 مدل 92

168 هزارکیلومتر 150/7 میلیون قیمت ام وی ام،530 مدل 92
ام وی ام 530 مدل 1393

ام وی ام،530 مدل 93

148 هزارکیلومتر 160/3 میلیون قیمت ام وی ام،530 مدل 93
ام وی ام 530 مدل 1394

ام وی ام،530 مدل 94

128 هزارکیلومتر 171/4 میلیون قیمت ام وی ام،530 مدل 94
ام وی ام 530 مدل 1395

ام وی ام،530 مدل 95

108 هزارکیلومتر 184/3 میلیون قیمت ام وی ام،530 مدل 95
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1394

ام وی ام،550،دنده ای مدل 94

128 هزارکیلومتر 185 میلیون قیمت ام وی ام،550،دنده ای مدل 94
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1395

ام وی ام،550،دنده ای مدل 95

108 هزارکیلومتر 196/8 میلیون قیمت ام وی ام،550،دنده ای مدل 95
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1396

ام وی ام،550،دنده ای مدل 96

88 هزارکیلومتر 211/6 میلیون قیمت ام وی ام،550،دنده ای مدل 96
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1394

ام وی ام،550،اتوماتیک مدل 94

128 هزارکیلومتر 223/8 میلیون قیمت ام وی ام،550،اتوماتیک مدل 94
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1395

ام وی ام،550،اتوماتیک مدل 95

108 هزارکیلومتر 238/1 میلیون قیمت ام وی ام،550،اتوماتیک مدل 95
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1396

ام وی ام،550،اتوماتیک مدل 96

88 هزارکیلومتر 264/6 میلیون قیمت ام وی ام،550،اتوماتیک مدل 96
ام وی ام X33 مدل 1389

ام وی ام،X33 مدل 89

228 هزارکیلومتر 175/4 میلیون قیمت ام وی ام،X33 مدل 89
ام وی ام X33 مدل 1390

ام وی ام،X33 مدل 90

208 هزارکیلومتر 186/6 میلیون قیمت ام وی ام،X33 مدل 90

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 2 مرداد 400 .