پورشه کاین توربو صفر ، پورشه کاین توربو کارکرده ، پورشه کاین توربو 95 ، پورشه کاین توربو مدل ، پورشه کاین توربو دست دوم ، پورشه کاین توربو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پورشه،کاین توربو

2012 1616/8 میلیون 1,616,800,000 بیشتر

پورشه،کاین توربو

2012 1720 میلیون 1,720,000,000 بیشتر

پورشه،کاین توربو

2013 1930 میلیون 1,930,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.