نیسان سرانزا صفر ، نیسان سرانزا کارکرده ، نیسان سرانزا 95 ، نیسان سرانزا مدل ، نیسان سرانزا دست دوم ، نیسان سرانزا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان سرانزا

1383 194/3 میلیون 194,300,000 بیشتر

نیسان سرانزا

1384 213/8 میلیون 213,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.