قیمت نیسان سرانزا

- صفر و کارکرده -Nissan -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-نیسان سرانزا

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان سرانزا مدل 1383

نیسان،سرانزا

83 338 هزارکیلومتر 353/7 میلیون قیمت
نیسان سرانزا مدل 1384

نیسان،سرانزا

84 318 هزارکیلومتر 372/3 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading