نیسان سافاری صفر ، نیسان سافاری کارکرده ، نیسان سافاری 95 ، نیسان سافاری مدل ، نیسان سافاری دست دوم ، نیسان سافاری نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،سافاری

2002 82/7 میلیون 82,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.