مینی صفر ، مینی کارکرده ، مینی 95 ، مینی مدل ، مینی دست دوم ، مینی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مینی کانتریمن S

2018 1200 میلیون 1,200,000,000 بیشتر

مینی کلابمن S

2018 1100 میلیون 1,100,000,000 بیشتر

مینی کوپرS

2018 1200 میلیون 1,200,000,000 بیشتر

مینی کوپر

2018 1099 میلیون 1,099,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.