قیمت لکسوس RX350 صفر ، قیمت لکسوس RX350 کارکرده ، قیمت لکسوس RX350 95 ، قیمت لکسوس RX350 مدل ، قیمت لکسوس RX350 دست دوم ، قیمت لکسوس RX350 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لکسوس RX350

2012 754/8 میلیون 754,800,000 بیشتر

لکسوس RX350

2011 715/3 میلیون 715,300,000 بیشتر

لکسوس RX350

2010 602/7 میلیون 602,700,000 بیشتر

لکسوس RX350

2013 997 میلیون 997,000,000 بیشتر

لکسوس RX350

2013 1050 میلیون 1,050,000,000 بیشتر

لکسوس RX350

2012 811/1 میلیون 811,100,000 بیشتر

لکسوس RX350

2012 856/2 میلیون 856,200,000 بیشتر

لکسوس RX350

2011 754/8 میلیون 754,800,000 بیشتر

لکسوس RX350

2011 788/6 میلیون 788,600,000 بیشتر

لکسوس RX350

2010 653/4 میلیون 653,400,000 بیشتر

لکسوس RX350

2010 675/9 میلیون 675,900,000 بیشتر

لکسوس RX350

2009 467/5 میلیون 467,500,000 بیشتر

لکسوس RX350

2009 614 میلیون 614,000,000 بیشتر

لکسوس RX350

2008 445 میلیون 445,000,000 بیشتر

لکسوس RX350

2007 416/8 میلیون 416,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.