قیمت لکسوس NX300H صفر ، قیمت لکسوس NX300H کارکرده ، قیمت لکسوس NX300H 95 ، قیمت لکسوس NX300H مدل ، قیمت لکسوس NX300H دست دوم ، قیمت لکسوس NX300H نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لکسوس NX300H

2017 1300 میلیون 1,300,000,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2015 920/8 میلیون 920,800,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2016 1018/3 میلیون 1,018,300,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2016 975 میلیون 975,000,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2017 1126/6 میلیون 1,126,600,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2017 1072/5 میلیون 1,072,500,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2017 1270 میلیون 1,270,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.