قیمت لکسوس IS250 صفر ، قیمت لکسوس IS250 کارکرده ، قیمت لکسوس IS250 95 ، قیمت لکسوس IS250 مدل ، قیمت لکسوس IS250 دست دوم ، قیمت لکسوس IS250 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لکسوس IS250

2014 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

لکسوس IS250

2015 466/2 میلیون 466,200,000 بیشتر

لکسوس IS250

2015 462 میلیون 462,000,000 بیشتر

لکسوس IS250

2014 424/2 میلیون 424,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.