فیات سی ینا صفر ، فیات سی ینا کارکرده ، فیات سی ینا 95 ، فیات سی ینا مدل ، فیات سی ینا دست دوم ، فیات سی ینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

فیات سی ینا

1388 59/9 میلیون 59,900,000 بیشتر

فیات سی ینا

1388 62/9 میلیون 62,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.