قیمت فیات سی ینا

، صفر و کارکرده ،Fiat ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،فیات سی ینا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
فیات سی ینا مدل 1388

فیات،سی ینا

88 236 هزارکیلومتر 137/3 میلیون 137,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading