سوبارو لگاسی صفر ، سوبارو لگاسی کارکرده ، سوبارو لگاسی 95 ، سوبارو لگاسی مدل ، سوبارو لگاسی دست دوم ، سوبارو لگاسی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوبارو لگاسی

2009 110/4 میلیون 110,400,000 بیشتر

سوبارو لگاسی

2009 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.