قیمت بی ام و X3 28 صفر ، قیمت بی ام و X3 28 کارکرده ، قیمت بی ام و X3 28 95 ، قیمت بی ام و X3 28 مدل ، قیمت بی ام و X3 28 دست دوم ، قیمت بی ام و X3 28 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بی ام و X3 28

2013 690 میلیون 690,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2013 660 میلیون 660,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2014 490 میلیون 490,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2014 720 میلیون 720,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2014 740 میلیون 740,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2015 720 میلیون 720,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2015 800 میلیون 800,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2015 880 میلیون 880,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2015 850 میلیون 850,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2016 900 میلیون 900,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2016 950 میلیون 950,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2016 1070 میلیون 1,070,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2016 1100 میلیون 1,100,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2017 1150 میلیون 1,150,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2017 1030 میلیون 1,030,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2017 1080 میلیون 1,080,000,000 بیشتر

بی ام و X3 28

2017 1250 میلیون 1,250,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.