قیمت بورگوارد BX5 صفر ، قیمت بورگوارد BX5 کارکرده ، قیمت بورگوارد BX5 95 ، قیمت بورگوارد BX5 مدل ، قیمت بورگوارد BX5 دست دوم ، قیمت بورگوارد BX5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بورگوارد BX5

2018 550 میلیون 550,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.