قیمت بنز CLS صفر ، قیمت بنز CLS کارکرده ، قیمت بنز CLS 95 ، قیمت بنز CLS مدل ، قیمت بنز CLS دست دوم ، قیمت بنز CLS نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بنز CLS 350

2012 882 میلیون 882,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2012 980 میلیون 980,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2012 1200 میلیون 1,200,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2012 1300 میلیون 1,300,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2013 1456 میلیون 1,456,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2013 1520 میلیون 1,520,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2010 576 میلیون 576,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2009 540 میلیون 540,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2005 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2013 1600 میلیون 1,600,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2012 1376 میلیون 1,376,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2010 660 میلیون 660,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2009 600 میلیون 600,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2009 550 میلیون 550,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2008 480 میلیون 480,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2007 430 میلیون 430,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2006 390 میلیون 390,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2005 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.