جستجوی قیمت خودرو

قیمت بنز CLK صفر ، قیمت بنز CLK کارکرده ، قیمت بنز CLK 95 ، قیمت بنز CLK مدل ، قیمت بنز CLK دست دوم ، قیمت بنز CLK نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بنز CLK 200 کوپه

2005 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کوپه

2007 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کوپه

2008 272 میلیون 272,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کوپه

2009 296 میلیون 296,000,000 بیشتر

بنز CLK 240 کروک

2005 218/4 میلیون 218,400,000 بیشتر

بنز CLK 200 کروک

2006 255 میلیون 255,000,000 بیشتر

بنز CLK 280 کروک

2007 385 میلیون 385,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کروک

2007 292/3 میلیون 292,300,000 بیشتر

بنز CLK 200 کروک

2005 242 میلیون 242,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد