قیمت بنز صفر ، قیمت بنز کارکرده ، قیمت بنز 95 ، قیمت بنز مدل ، قیمت بنز دست دوم ، قیمت بنز نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بنز GLA 200

2018 2200 میلیون 2,200,000,000 بیشتر

بنز CLA 45

2017 1750 میلیون 1,750,000,000 بیشتر

بنز CLA 45

2016 1550 میلیون 1,550,000,000 بیشتر

بنز S 500

2015 2900 میلیون 2,900,000,000 بیشتر

بنز SLK 350

2012 890 میلیون 890,000,000 بیشتر

بنز E 250

2017 2100 میلیون 2,100,000,000 بیشتر

بنز C 200

2005 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

بنز B 200

2006 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

بنز A 170

2008 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

بنز E 350 کوپه

2013 970 میلیون 970,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2012 882 میلیون 882,000,000 بیشتر

بنز CLS 350

2012 980 میلیون 980,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2012 1200 میلیون 1,200,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2012 1300 میلیون 1,300,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2013 1456 میلیون 1,456,000,000 بیشتر

بنز CLS 500

2013 1520 میلیون 1,520,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کوپه

2005 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کوپه

2007 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کوپه

2008 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کوپه

2009 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

بنز CLK 240 کروک

2005 218/4 میلیون 218,400,000 بیشتر

بنز CLK 200 کروک

2006 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

بنز CLK 280 کروک

2007 385 میلیون 385,000,000 بیشتر

بنز CLK 200 کروک

2007 380 میلیون 380,000,000 بیشتر

بنز CLA 45

2015 1350 میلیون 1,350,000,000 بیشتر

بنز CLA 45

2016 1500 میلیون 1,500,000,000 بیشتر

بنز CLA 45

2017 1650 میلیون 1,650,000,000 بیشتر

بنز CL 500

2010 1121 میلیون 1,121,000,000 بیشتر

بنز CL 500

2010 1180 میلیون 1,180,000,000 بیشتر

بنز C 180

2006 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

بنز C 180

2005 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

بنز C 280

2008 400 میلیون 400,000,000 بیشتر

بنز C 280

2009 410 میلیون 410,000,000 بیشتر

بنز C 280

2009 450 میلیون 450,000,000 بیشتر

بنز C 300

2011 600 میلیون 600,000,000 بیشتر

بنز C 300

2012 680 میلیون 680,000,000 بیشتر

بنز C 200

2008 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

بنز C 200

2008 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

بنز C 200

2009 400 میلیون 400,000,000 بیشتر

بنز C 200

2009 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

بنز C 200

2010 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

بنز C 200

2010 450 میلیون 450,000,000 بیشتر

بنز C 200

2011 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

بنز C 200

2011 490 میلیون 490,000,000 بیشتر

بنز C 200

2012 570 میلیون 570,000,000 بیشتر

بنز C 200

2012 600 میلیون 600,000,000 بیشتر

بنز C 200

2013 500 میلیون 500,000,000 بیشتر

بنز C 200

2013 650 میلیون 650,000,000 بیشتر

بنز C 350

2012 670 میلیون 670,000,000 بیشتر

بنز C 350

2012 710 میلیون 710,000,000 بیشتر

بنز C 350

2011 570 میلیون 570,000,000 بیشتر

بنز C 350

2011 600 میلیون 600,000,000 بیشتر

بنز C 350

2010 510 میلیون 510,000,000 بیشتر

بنز C 350

2010 540 میلیون 540,000,000 بیشتر

بنز C 350

2009 470 میلیون 470,000,000 بیشتر

بنز C 350

2009 500 میلیون 500,000,000 بیشتر

بنز C 350

2008 410 میلیون 410,000,000 بیشتر

بنز C 350

2008 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

بنز C 200

2014 700 میلیون 700,000,000 بیشتر

بنز C 200

2015 880 میلیون 880,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.