اوپل کورسا اتوماتیک صفر ، اوپل کورسا اتوماتیک کارکرده ، اوپل کورسا اتوماتیک 95 ، اوپل کورسا اتوماتیک مدل ، اوپل کورسا اتوماتیک دست دوم ، اوپل کورسا اتوماتیک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

اوپل،کورسا اتوماتیک

2013 197/4 میلیون 197,400,000 جزئیات

اوپل،کورسا اتوماتیک

2014 230 میلیون 230,000,000 جزئیات

اوپل،کورسا اتوماتیک

2015 270 میلیون 270,000,000 جزئیات

اوپل،کورسا اتوماتیک

2013 210 میلیون 210,000,000 جزئیات

اوپل،کورسا اتوماتیک

2014 250 میلیون 250,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.