• همواره در فضای اینترنتی عده ای افراد با منظورهای مختلف از جمله کسب درآمد غیرقانونی و یا خراب کردن یک سایت برای خارج کردن آن از دایره ی رقابت اقدام به کلاهبرداری اینترنتی کنند.
  • این کلاهبرداران از طریق مختلف مانند قیمت گذاری پایین تر از حد معمول و یا برجسته نشان دادن خودروی خود نسبت به خودروهای مشابه در سایت های نیازمندی، توجه متقاضیان را جلب و از آنان در خواست می کنند که مبلغی به عنوان پیش پرداخت و یا کل مبلغ را واریز کنند تا خودروی مورد نظر برای آنان ارسال شود. معمولاً این افراد از معامله ی حضوری امتناع می کنند.
  • این متداول ترین نوع کلاهبرداری است که تعداد زیادی از افراد در این نوع معاملات پول خود را از دست دادند.
  • به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می کنیم که به صورت حضوری و پس از دیدن خودرو از نزدیک و اطمینان از کیفیت آن، خرید خود را انجام دهید و به هیچ وجه قبل از تحویل خوروی خود پولی را به هیچ حسابی واریز نکنید.