کلاهبرداری اینترنتی


همواره در فضای اینترنتی عده ای افراد با منظورهای مختلف از جمله کسب درآمد غیرقانونی و یا خراب کردن یک سایت برای خارج کردن آن از دایره ی رقابت اقدام به کلاهبرداری اینترنتی کنند.
این کلاهبرداران از طریق مختلف مانند قیمت گذاری پایین تر از حد معمول و یا برجسته نشان دادن خودروی خود نسبت به خودروهای مشابه در سایت های نیازمندی، توجه متقاضیان را جلب و از آنان در خواست می کنند که مبلغی به عنوان پیش پرداخت و یا کل مبلغ را واریز کنند تا خودروی مورد نظر برای آنان ارسال شود. معمولاً این افراد از معامله ی حضوری امتناع می کنند.
این متداول ترین نوع کلاهبرداری است که تعداد زیادی از افراد در این نوع معاملات پول خود را از دست دادند.
به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می کنیم که به صورت حضوری و پس از دیدن خودرو از نزدیک و اطمینان از کیفیت آن، خرید خود را انجام دهید و به هیچ وجه قبل از تحویل خوروی خود پولی را به هیچ حسابی واریز نکنید.