• قیمتهایی که توسط تیم کارشناسی کاراپ به شما اعلام می گردد ارتباط کاملا مستقیم با اطلاعاتی که شما ارسال می نمایید دارد لذا ارسال عکس های خودرو در جهات مختف ، اعلام اطلاعات دقیق و کافی خودرو الزامی است.
  • قیمتهایی که توسط تیم کارشناسی کاراپ به شما اعلام می گردد جهت اطلاع شما نسبت به خرید یا فروش خودرو می باشد و لذا شما جهت تکمیل اطلاعات خود نسبت به قیمت خودروی مورد نظرمی توانید از کارشناسان مجرب دیگر نیز استفاده نمایید و صرفا کاراپ را ملاک تعیین خودروی خود قرار ندهید و هیجگونه مسئولیتی از این حیث متوجه کاراپ نخواهد بود.
  • قیمتی که توسط تیم کارشناسی کاراپ به شما اعلام می گردد فقط به تاریخ روز معتبر می باشد و با توجه به نوسان در بازار امکان تغییر قیمت خودرو امروز تا هفته آینده وجود دارد.