کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/07/03 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

پراید 111 SX

مدل 1394
رنگ و بیمه سفید _ کامل
کارکرد 50000
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
یک گلگیر
وضعیت شاسی * کمی خوردگی دارد
وضعیت فنی سالم
خوردگی *کمی خوردگی دارد
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو متوسط
لوازم اضافه * دزدگیر
وضعیت لاستیک 90 درصد
قیمت به تومان 14,000,000
: اتاق تعویض کارخانه

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat