کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/07/02 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

وانت سایر

مدل 1385
رنگ و بیمه سفید _ 9 ماه
کارکرد 158700
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
یک گلگیر
یک درب
چپی
وضعیت شاسی * شاسی ها سالم است
وضعیت فنی سالم
خوردگی * بدون خوردگی و گریسی
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو عالی
لوازم اضافه * سیستم صوتی
وضعیت لاستیک 70درصد
قیمت به تومان 7,000,000
: موتور و زنجیر ان تعمیر کامل در دو نوبت به مبلغ 1400000 تومن صفحه کلاچ یکسال ونیم پیش تعویض شده پمپ بنزین -- باطری- اگزوز- تازه عوض کردم --- بخاری سالم و روبراه -- گاردان تعمیر و چالی ان گرفته شد --استارت را هفت ماه پیش نو خریدم -- تعمیر دینام-- سیستم ترمز هم 9 ماه قبل ( لنت تعویض سیلند ر ترمز هم تعویض) لاستیک 80 درصد در کل ا ز نظر فنی سالم و در طی یکسال 3 میلیون روی ماشین هزینه کردم .. در سمت شاکرد و یک گلگیر هم تعویض

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat