کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/09/29 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

پژو 405 GLX

مدل 1388
رنگ و بیمه نقره ای _ جریمه بیمه دارد
کارکرد 99999999
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
دوگلگیر
دو درب
سقف
کاپوت
کلاف /پایه
آفتاب سوختگی دارد
وضعیت شاسی * کمی خوردگی دارد
وضعیت فنی ضعیف
خوردگی
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو ضعیف
لوازم اضافه
وضعیت لاستیک ندارد
قیمت به تومان 9,600,000
: آفتاب سوختگی و لاستیک ندارد سقف و دو گلگیر و در جلو و کاپوت رنگ

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat