کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/09/29 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

پژو 405 GLI

مدل 1384
رنگ و بیمه سبز یشمی _ 10 ماه
کارکرد 315000
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
دوگلگیر
چهار درب
وضعیت شاسی
وضعیت فنی عالی
خوردگی * بدون خوردگی و گریسی
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو عالی
لوازم اضافه * سیستم صوتی * دزدگیر
وضعیت لاستیک 60درصد
قیمت به تومان 10,500,000
: ماشین ازلحاظ فنی عالی وبه شرط تضمین لنت ترمز هم جلوهم عقب تازه تعویض شده صفحه کلاج تازه تعویض شده چهارحلقه لاستیکهاش خارجی و95 درصدبه بالا

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat