این خودرو غیر قابل فروش می باشد. برای خرید خودروهای مشابه به بروید.

پراید صبا مدل 1385 232773

ما کارشناس قیمت خودرو و مشاور شما هستیم

سایر کارشناسی های قیمت
خودروهای فروشی مشابه
پراید صبا مدل 1387
دو هفته پیش
قم / قیمت: 15,000,000
پراید صبا مدل 1386
سه هفته پیش
اردبیل / قیمت: 13,500,000
پراید صبا مدل 1387
منقضی شده
کرج / قیمت: 14,000,000
دوو سیلو مدل 1382
چهار هفته پیش
کرج / قیمت: 15,000,000
پژو آردی RDi مدل 1382
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 15,000,000
پژو روآ معمولی مدل 1387
سه هفته پیش
کرج / قیمت: 15,000,000
هافی لوبو مدل 1389
یک هفته پیش
شیراز / قیمت: 15,000,000
پژو روآ معمولی مدل 1387
یک هفته پیش
رشت / قیمت: 15,000,000