پیشنهادهای کاراپ
نیسان پاترول 4 درب مدل 1371

قیمت 15,000,000
1 روز پیش
پراید 141 SL مدل 1391

قیمت 13,700,000
1 روز پیش
پراید 111 SL مدل 1391

قیمت 14,800,000
1 روز پیش
پراید 111 EX مدل 1390

قیمت 15,300,000
1 روز پیش
پراید 111 SL مدل 1390

قیمت 14,300,000
1 روز پیش
پراید 111 SL مدل 1389

قیمت 13,800,000
1 روز پیش
پراید 111 SX مدل 1389

قیمت 14,800,000
1 روز پیش
پراید 141 SX مدل 1392

قیمت 15,400,000
1 روز پیش
آگهی های مشابه کاراپ
نیسان پاترول 4 درب مدل 1374

در تبریز با قیمت 15,000,000
یک هفته پیش
نیسان پاترول 4 درب مدل 1367

در کرمان با قیمت 15,000,000
یک هفته پیش
نیسان پاترول 4 درب مدل 1370

در قزوین با قیمت 14,000,000
دو هفته پیش
سیتروئن زانتیا مدل 1382

در رشت با قیمت 15,000,000
منقضی شده
پراید 132 ساده مدل 1390

در رشت با قیمت 14,500,000
منقضی شده
پراید صبا مدل 1389

در تهران با قیمت 13,800,000
منقضی شده
پراید 131 SX مدل 1390

در تهران با قیمت 14,400,000
منقضی شده
پراید 132 ساده مدل 1392

در ورامین با قیمت 14,500,000
منقضی شده