این خودرو غیر قابل فروش می باشد. برای خرید خودروهای مشابه به بروید.

نیسان ایکس تریل مدل 2016 230095

ما کارشناس قیمت خودرو و مشاور شما هستیم

سایر کارشناسی های قیمت
خودروهای فروشی مشابه
نیسان ایکس تریل مدل 2017
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 490,000,000
ثبت رایگان آگهی کارشناسی رایگان خودرو