تیبا هاچ بک EX مدل 1399

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو تیبا بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا هاچ بک SX

1394 توافقی تلفن ...

تیبا هاچ بک SX

1394 توافقی تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1396 0/65 میلیون 650,000 تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1397 60 میلیون 60,000,000 تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1398 80 میلیون 80,000,000 تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1398 1E-06 میلیون 1 تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1398 83 میلیون 83,000,000 تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1398 83 میلیون 83,000,000 تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1396 توافقی تلفن ...

تیبا هاچ بک EX

1398 توافقی تلفن ...
بررسی مشخصات تیبا هاچ بک