دنا معمولی تیپ 1 مدل 1398

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو دنا بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا معمولی تیپ 1

1398 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1397 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 152 میلیون 152,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 155 میلیون 155,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 155 میلیون 155,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 152 میلیون 152,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 155 میلیون 155,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 1E-06 میلیون 1 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 145 میلیون 145,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 150 میلیون 150,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 145 میلیون 145,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات دنا معمولی