سمند LX EF7 دوگانه سوز مدل 1398

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو سمند بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1389 75 میلیون 75,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1388 62 میلیون 62,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1397 105 میلیون 105,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1393 74 میلیون 74,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 112 میلیون 112,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1395 103 میلیون 103,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1395 102 میلیون 102,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1395 107/5 میلیون 107,500,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 117 میلیون 117,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 115 میلیون 115,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1391 توافقی تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 107 میلیون 107,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات سمند LX EF7 دوگانه سوز