سمند LX مدل 1398

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو سمند بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند LX

1389 59 میلیون 59,000,000 تلفن ...

سمند LX

1398 105 میلیون 105,000,000 تلفن ...

سمند LX

1388 59 میلیون 59,000,000 تلفن ...

سمند LX

1396 7/5E-05 میلیون 75 تلفن ...

سمند LX

1398 1E-06 میلیون 1 تلفن ...

سمند LX

1393 توافقی تلفن ...

سمند LX

1398 توافقی تلفن ...

سمند LX

1392 75 میلیون 75,000,000 تلفن ...

سمند LX

1398 توافقی تلفن ...

سمند LX

1388 68 میلیون 68,000,000 تلفن ...

سمند LX

1389 63 میلیون 63,000,000 تلفن ...

سمند LX

1394 77/5 میلیون 77,500,000 تلفن ...
بررسی مشخصات سمند LX