پراید صبا مدل 1385

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو پراید بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1387 50 میلیون 50,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1386 توافقی تلفن ...

پراید صبا

1386 39 میلیون 39,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1388 توافقی تلفن ...

پراید صبا

1384 320 میلیون 320,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1387 توافقی تلفن ...

پراید صبا

1383 30 میلیون 30,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1385 توافقی تلفن ...

پراید صبا

1387 42 میلیون 42,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1388 توافقی تلفن ...

پراید صبا

1384 43 میلیون 43,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1384 28/5 میلیون 28,500,000 تلفن ...
بررسی مشخصات پراید صبا