پراید صبا مدل 1385

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو پراید بروید. تلفن راهنمای سایت : 0939 926 2075

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1386 31 میلیون 31,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1380 7 میلیون 7,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1383 22 میلیون 22,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1386 30 میلیون 30,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1385 29/7 میلیون 29,700,000 تلفن ...

پراید صبا

1388 29/5 میلیون 29,500,000 تلفن ...

پراید صبا

1380 14 میلیون 14,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1385 26/9 میلیون 26,900,000 تلفن ...

پراید صبا

1380 14/8 میلیون 14,800,000 تلفن ...

پراید صبا

1383 توافقی تلفن ...

پراید صبا

1386 33 میلیون 33,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1387 26 میلیون 26,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات پراید صبا