این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به تیبا بروید. تلفن راهنمای سایت : 0939 926 2075

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1395 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1397 70 میلیون 70,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 63 میلیون 63,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1393 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1396 48 میلیون 48,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 56/5 میلیون 56,500,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1397 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 58/5 میلیون 58,500,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1396 50 میلیون 50,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1396 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 56/5 میلیون 56,500,000 تلفن ...
خودروهای آگهی شده مشابه
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
1 روز پیش
تهران / قیمت: 53,500,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 56,500,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 56,500,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 58,500,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1396
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 50,000,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
یک ماه قبل
تبریز / قیمت: 63,000,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1396
یک ماه قبل
دزفول / قیمت: 48,000,000
کیا ریو مونتاژ مدل 1388
یک ماه قبل
تهران / قیمت: 59,800,000
سایر خودروهای قیمت گذاری شده
بررسی مشخصات تیبا صندوق دار
ثبت رایگان آگهی کارشناسی قیمت خودرو