این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به دنا بروید. تلفن راهنمای سایت : 0939 926 2075

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا معمولی تیپ 1

1397 120 میلیون 120,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 110/5 میلیون 110,500,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 120 میلیون 120,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1398 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1397 123/5 میلیون 123,500,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1396 0/0001 میلیون 100 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1394 117 میلیون 117,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1398 113/5 میلیون 113,500,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1397 110 میلیون 110,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1394 85 میلیون 85,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1394 85 میلیون 85,000,000 تلفن ...
خودروهای آگهی شده مشابه
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1394
5 روز پیش
تهران / قیمت: 117,000,000
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1398
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 113,500,000
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 120,000,000
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1398
دو هفته پیش
شیراز / قیمت: 110,500,000
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1397
سه هفته پیش
سنندج / قیمت: 110,000,000
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1398
یک ماه قبل
تهران / قیمت: 120,000,000
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1397
یک ماه قبل
اصفهان / قیمت: 123,500,000
پژو پارس Tu5-LX مدل 1398
سه هفته پیش
همدان / قیمت: 123,000,000
سایر خودروهای قیمت گذاری شده
بررسی مشخصات دنا معمولی
ثبت رایگان آگهی کارشناسی قیمت خودرو