پراید صبا مدل 1387

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو پراید بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1387 30/5 میلیون 30,500,000 تلفن ...

پراید صبا

1387 32 میلیون 32,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1387 43/5 میلیون 43,500,000 تلفن ...

پراید صبا

1387 35 میلیون 35,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1388 38 میلیون 38,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1383 26 میلیون 26,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1375 22 میلیون 22,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1382 22 میلیون 22,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1387 32/5 میلیون 32,500,000 تلفن ...

پراید صبا

1386 42 میلیون 42,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1386 32 میلیون 32,000,000 تلفن ...

پراید صبا

1388 43 میلیون 43,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات پراید صبا