سمند LX مدل 1391

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو سمند بروید. تلفن راهنمای سایت : 0939 926 2075

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند LX

1388 68 میلیون 68,000,000 تلفن ...

سمند LX

1389 63 میلیون 63,000,000 تلفن ...

سمند LX

1394 77/5 میلیون 77,500,000 تلفن ...

سمند LX

1398 100 میلیون 100,000,000 تلفن ...

سمند LX

1385 39 میلیون 39,000,000 تلفن ...

سمند LX

1397 83/5 میلیون 83,500,000 تلفن ...

سمند LX

1398 95 میلیون 95,000,000 تلفن ...

سمند LX

1398 90 میلیون 90,000,000 تلفن ...

سمند LX

1382 26 میلیون 26,000,000 تلفن ...

سمند LX

1392 توافقی تلفن ...

سمند LX

1384 38 میلیون 38,000,000 تلفن ...

سمند LX

1388 47 میلیون 47,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات سمند LX