خودروهای آگهی شده مشابه
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
2 روز پیش
تهران / قیمت: 85,000,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
5 روز پیش
تهران / قیمت: 83,500,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1399
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 85,000,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1399
سه هفته پیش
بیرجند / قیمت: 80,000,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1399
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 89,000,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1398
یک ماه پیش
آمل / قیمت: 85,000,000
سمند LX EF7 مدل 1395
یک ماه پیش
ارومیه / قیمت: 88,000,000
سمند LX مدل 1395
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 92,400,000

بررسی مشخصات تیبا صندوق دار