خودروهای آگهی شده مشابه
برلیانس H230 دنده ای مدل 1396
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 94,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1396
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 105,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1397
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 89,000,000
پژو 206 تیپ 2 مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 92,000,000
پژو 206 تیپ 2 مدل 1398
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 94,500,000
پژو 206 تیپ 2 مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 90,000,000
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1394
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 95,000,000
پژو 206 اس دی V8 مدل 1396
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 95,500,000

بررسی مشخصات برلیانس H230