خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 131 SE مدل 1398
1 روز پیش
رشت / قیمت: 64,500,000
پراید 131 SE مدل 1398
3 روز پیش
تهران / قیمت: 66,000,000
پراید 131 SE مدل 1397
5 روز پیش
تهران / قیمت: 58,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
دو هفته پیش
کرج / قیمت: 0
پراید 131 SE مدل 1396
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 51,000,000
پراید 131 SE مدل 1393
دو هفته پیش
اصفهان / قیمت: 43,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 58,000,000
پراید 131 SX مدل 1390
سه هفته پیش
اصفهان / قیمت: 40,000,000

بررسی مشخصات پراید 131