خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1386
1 روز پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1389
یک هفته پیش
زاهدان / قیمت: 24,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک ماه پیش
ارومیه / قیمت: 27,500,000
پراید صبا مدل 1387
یک ماه پیش
اسلامشهر / قیمت: 24,500,000
پراید صبا مدل 1388
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 24,000,000
پراید صبا مدل 1384
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 25,000,000
پژو روآ معمولی مدل 1388
یک ماه پیش
شهرکرد / قیمت: 27,000,000
پژو 405 GLI مدل 1384
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 27,000,000

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو