خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1389
یک هفته پیش
زاهدان / قیمت: 24,000,000
پراید صبا مدل 1384
یک ماه پیش
رشت / قیمت: 19,500,000
پراید صبا مدل 1388
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 24,000,000
پژو 405 GLX مدل 1383
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 23,500,000

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو