خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1387
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 24,000,000
پراید صبا مدل 1386
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 24,200,000
پراید صبا مدل 1389
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 24,000,000
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 25,000,000
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1389
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 21,000,000
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1387
4 روز پیش
تهران / قیمت: 23,000,000

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو