خودروهای آگهی شده مشابه
کیا ریو مونتاژ مدل 1385
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 47,000,000
کیا ریو مونتاژ مدل 1386
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 44,000,000
کیا ریو مونتاژ مدل 1390
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
کیا ریو مونتاژ مدل 1390
یک ماه پیش
یزد / قیمت: 0
کیا ریو مونتاژ مدل 1385
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 44,000,000
کیا ریو مونتاژ مدل 1388
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 59,800,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات کیا ریو مونتاژ
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو