خودروهای آگهی شده مشابه
وانت نیسان زامیاد مدل 1398
یک هفته پیش
کرج / قیمت: 94,900,000
وانت نیسان زامیاد مدل 1394
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 65,800,000
وانت نیسان زامیاد مدل 1389
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 52,000,000

بررسی مشخصات وانت نیسان زامیاد
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو