خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 131 SE مدل 1396
16 ساعت پیش
اصفهان / قیمت: 44,000,000
پراید 131 EX مدل 1398
5 روز پیش
تهران / قیمت: 15,000,000
پراید 131 SL مدل 1390
یک هفته پیش
مشهد / قیمت: 30,000,000
پراید 131 SE مدل 1393
سه هفته پیش
قم / قیمت: 0
پراید 131 SE مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 49,400,000
پراید 131 SE مدل 1398
سه هفته پیش
ارومیه / قیمت: 0
پراید 131 SX مدل 1397
چهار هفته پیش
شیراز / قیمت: 46,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 52,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات پراید 131
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو