خودروهای آگهی شده مشابه
ساینا EX مدل 1398
5 روز پیش
تهران / قیمت: 18,000,000
ساینا EX مدل 1396
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 50
ساینا EX مدل 1397
یک هفته پیش
قزوین / قیمت: 0
ساینا EX مدل 1398
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 59,000,000
ساینا EX مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 0
ساینا EX مدل 1398
چهار هفته پیش
رامسر / قیمت: 65,500,000
ساینا EX مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 65,000,000
ساینا EX مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات ساینا EX
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو