خودروهای آگهی شده مشابه
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1395
یک هفته پیش
مشهد / قیمت: 110,000,000
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1395
سه هفته پیش
گرگان / قیمت: 110,000,000
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1395
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 0
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1395
یک ماه پیش
ارومیه / قیمت: 0
لیفان X50 دنده ای مدل 1396
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 0
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1394
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 79,000,000
لیفان X50 دنده ای مدل 1395
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 100,000,000
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1396
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 117,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات لیفان X50
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو