خودروهای آگهی شده مشابه
کیا سراتو 2000 مدل 2008
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 180,000,000
کیا سراتو 2000 مدل 2018
سه هفته پیش
کرج / قیمت: 0
کیا سراتو 2000 مدل 2010
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
کیا سراتو 2000 مدل 2017
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 0
کیا سراتو 2000 مدل 2016
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 435,000,000
کیا سراتو 2000 مدل 2010
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 210,000,000
کیا سراتو 2000 مدل 2011
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 230,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات کیا سراتو 2000
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو