خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1388
1 روز پیش
تهران / قیمت: 23,500,000
پراید صبا مدل 1387
1 روز پیش
کرج / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1388
5 روز پیش
تهران / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1382
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1384
یک هفته پیش
سمنان / قیمت: 23,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 28,000,000
پراید صبا مدل 1388
دو هفته پیش
مشهد / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1387
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 22,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو